Posts for פרגולות מתכת

הנה הקיץ

בלוג הברזל, כללי, עבודות

"שלום, אתם יודעים לבנות גם פרגולות דקורטיביות?" "ברור, מתי מתחילים?" ככה, פחות או יותר, התנהלה השיחה הראשונה בינינו לבין המעצבת…

Read More

ובסוכות תשבו שבעת ימים

בלוג הברזל, חיפוי מבנים

עם צאתו של יום הכיפורים אנו פונים להקמת הסוכה וזו נראית לנו הזדמנות מצויינת לכתוב על סכך שאולי לא יעמוד…

Read More