Posts for חיפוי מבנים

מסע לחלל

בלוג הברזל, חיפוי מבנים

כאשר חברה שעוסקת בתחזוקת ותפעול לוייני תקשורת מקימה לעצמה את המטה הראשי זה לא מפתיע שהוא מקבל מראה מעט "לא…

Read More

אדריכלות אלוהית

בלוג הברזל, חיפוי מבנים

לפעמים, כדי לעמוד על טיבה של אדריכלות תקופתית או אזורית, צריך ללכת לבקר בכנסיה…. לאורך ההיסטוריה ובייחוד באירופה, הכנסיות ייצגו…

Read More