Posts for מבני חוץ

אלפרסקו 2014

בלוג הברזל, עבודות

סרטון שמסכם את הקמת ביתן החוץ בתערוכת אלפרסקו 2014 את הביתן ייצרנו בשיתוף עם רון ושרית פלד מסטודיו אקו דיזיין…

Read More